Klachten

Dit onderzoek richt zich op het meten van klanttevredenheid en is geen loket voor klachten. Dit betekent dat een negatieve reactie wel verwerkt en gebruikt wordt om verbeteringen aan te brengen, maar dat klachten niet naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst in behandeling worden genomen.

Klachtenregeling Kneppelhout & Korthals Advocaten

Kneppelhout & Korthals hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar klanten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de Managing partner van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u bij de Managing Partner opvragen.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien. Wij hanteren een vervaltermijn van drie maanden na het moment waarop de klant kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen van de advocaat hetwelk aanleiding tot de klacht heeft gegeven. Klachten dienen dus binnen die periode aan Kneppelhout & Korthals ter kennis worden gebracht, op straffe van verval van dat recht.

Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Neem contact op.